Fieldlab Vreugdehof

Pilot zorgtechnologie

16 studenten van de Vakschool Langdurige Zorg voeren in de maanden april en mei activiteiten met bewoners en cliënten van Vreugdehof uit.  De centrale vraag hierbij is: ‘Hoe kan zorgtechnologie bewoners en cliënten ondersteunen?’. Dit zal plaatshebben in de zorgtechnologieruimte van Vreugdehof.  Het belangrijkste doel van dit project is het vergroten van het welzijn, de kwaliteit van leven, van bewoners en cliënten in Vreugdehof door het gebruik van zorgtechnologie in samenwerking met studenten van de Vakschool Langdurige Zorg.

Aantal studenten: 16 BBL Verpleegkunde

Start: april 2019

Einde: mei 2019

Onderzoeksopdracht persoonsgerichte benadering

Studenten van de Vakschool Langdurige Zorg doen een onderzoek naar Persoonsgerichte Zorg op locatie Vreugdehof. De centrale vraag van het onderzoek is: ‘Wat doen we in Vreugdehof aan persoonsgerichte zorg?’ Met andere woorden: ‘Wat zie je de collega’s wel of nog niet doen?’. Naar aanleiding van het onderzoek op een afdeling binnen de locatie schrijven de studenten een verbeterplan.

Aantal studenten: 16 BBL Verpleegkunde

Start: september 2018

Einde: februari 2019

Zorgtechnologieruimte als experimenteerlab

In Vreugdehof is net een Zorgtechnologieruimte gerealiseerd. Het is een mooie, fysieke locatie waar verschillende doelgroepen in het Fieldlab samen kunnen komen. De ruimte wordt ook ingezet voor de uitvoering van het keuzedeel Zorginnovatie & Technologie.

Het is de ambitie om van de Zorgtechnologieruimte een ‘experimenteerlab’ te maken waarin verschillende activiteiten kunnen plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Voorlichting geven over nieuwe technologie (waaronder domotica) door studenten aan cliënten (en hun naaste familie);
  • Voorlichting geven over nieuwe technologie door studenten aan zorgprofessionals;
  • Demonstraties of testsessies door leveranciers met studenten;
  • Testen en werken aan halffabricaten in samenwerking met de leverancier (voorbeeld Roosendaal)

Als pilot willen we kiezen voor het geven van voorlichting door studenten over nieuwe technologie in zowel het lab als bij bewoners thuis. Denk hierbij aan het interviewen van bewoners in de wijk Buitenveldert om te achterhalen welke (technische) hulpmiddelen passend zouden zijn. In een vervolggesprek op het lab kunnen deze hulpmiddelen gedemonstreerd en/of uitgeprobeerd worden.

Aantal studenten: nog te bepalen